confetti mei 2022

Confetti        mei 2022

                                                                                          Vanuit het bestuur:

Waarom een VVE indicatie en wat kan Domino+ hiermee? Sommige kinderen komen in aanmerking voor een zogenaamde VVE-indicatie van het consultatiebureau. Bijvoorbeeld kinderen die thuis geen Nederlands of naast het Nederlands ook een andere niet-West-Europese taal spreken. Ook kinderen van wie bijvoorbeeld het consultatiebureau denkt dat het kind door ziekte, slechthorendheid of speciale omstandigheden thuis een taalachterstand ontwikkelt of zou kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Het VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Domino+ heeft er voor gekozen geen officiële VVE locatie te worden omdat wij hierin ons eigen beleid willen voeren en daar waar nodig ook snel willen kunnen aanpassen. Bij dit beleid gaan we ervanuit dat alle kinderen recht hebben op ondersteuning van al de gebieden waar het VVE programma zich op richt. Dit doen we door gebruik te maken van de verteltas, het vaste thema waar maandelijks rond gezongen, gelezen, gedanst, gesproken en geknutseld wordt. Maar ook door de kinderen vanaf 3 jaar mee te nemen naar de 3+ groep, waar we spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Al deze gebieden worden natuurlijk nog eens extra meegenomen op onze peutergroep voor kinderen van 2,5- tot 4 jaar. Ook Domino+ maakt hierbij gebruik van verslaglegging, observatie en overdracht naar de basisschool.

Omdat Domino+ dit alles zelfstandig aanbiedt, dus zonder subsidie, ontvangen ouders bij Domino+ geen toeslag vanuit de gemeente maar kunnen ze hierbij gebruik maken van hun kinderopvangtoeslag.

 

Vanuit de pedagogisch coach/beleidsmedewerker:

 

In onze laatste nieuwsbrief vroegen we u om het ouder tevredenheidsonderzoek in te vullen om zo de kwaliteit van onze organisatie te monitoren. Gelukkig hebben we een stapel met enquêtes mogen terug ontvangen. We willen dan ook graag de belangrijkste uitkomsten met u delen.

Over het algemeen wordt de begeleiding van uw kind als uitstekend/goed beoordeeld. Een enkele ouder geeft aan deze als voldoende te ervaren, maar er worden gelukkig geen onvoldoendes gescoord. Dit vinden we natuurlijk erg fijn om te lezen, want het belangrijkste is dat u uw kind met een gerust en veilig gevoel kan achterlaten bij onze pedagogisch medewerkers.

Veel bekende/dezelfde gezichten en een vriendelijke uitstraling worden als prettig ervaren.

Over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind wordt gezegd dat u vindt dat uw kind zeker wordt uitgedaagd in hun ontwikkeling. Er mag wel meer inzicht komen in wat er op een dag zoal gedaan wordt. De informatie-uitwisseling over de groei en ontwikkeling van uw kind kan nog beter. Hier gaan we dan ook zeker weer meer aandacht aan besteden.

In deze nieuwsbrief, de Confetti, die u tweemaandelijks ontvangt proberen we u als ouders/opvoeders te informeren over leuke, informatieve en praktische zaken rondom de opvang van uw kind. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders het leuk vinden om te lezen. Mocht u als ouders/opvoeders ook nog leuke ideeën/tips hebben die we mee kunnen nemen in onze nieuwsbrief dan zijn deze uiteraard welkom!

Daarnaast wordt er aangegeven dat de flexibiliteit die wij bieden en het digitaal inkopen van uren via onze website met ROSA door de meeste ouders als uitstekend/positief ervaren wordt. We doen er dan ook alles aan om het voor u als ouder/opvoeder zo makkelijk mogelijk te maken. Mocht u het werken met ROSA nog niet hebben geprobeerd of als moeilijk ervaren, dan mag u altijd aankloppen bij Anja en/of Rowan. Zij kijken graag met u mee en helpen waar nodig is.

Als laatste vroegen we u naar de behoefte omtrent de gezondheidsthema’s waar we als kinderopvangorganisatie aandacht aan zouden moeten besteden. We vinden het dan ook fijn om te lezen dat de thema’s die door u als ouder/opvoeder als belangrijk worden ervaren ook bij ons hoog op het lijstje staan. De thema’s die door u als belangrijkste worden ervaren zijn o.a. voeding, bewegen en sport en sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan verschillende thema’s wordt dan ook al extra aandacht besteed. Er wordt bijvoorbeeld ook aangegeven dat het promoten van/deelnemen aan activiteiten in de buurt een toevoeging zou kunnen zijn.

Bedankt voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek en wij gaan de uitkomsten zeker meenemen in onze beleidsvoering.

 

Vanuit de Dominosisters:

 

  • Vergeet u niet te smeren voordat u uw zoon/dochter naar Domino+ brengt!

  • De campagne “Geef een prentenboekcadeau” heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft staan met als resultaat dat (voor)lezen een vaste plaats krijgt in zijn/haar leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen boekhandels ieder jaar hun krachten om in het voorjaar een prentenboek beschikbaar te stellen. Zoals u weet heeft Domino+ lezen, voorlezen en hiermee het stimuleren van oa de taalontwikkeling hoog in het vaandel staan. Zo draait elk thema om een prentenboek, hebben we een kast vol zwerfboeken die uw zoon/dochter mee mag nemen en ontvangen alle kinderen van 0- tot 4 jaar ook dit jaar weer een prentenboek cadeau. Veel plezier met het samen lezen en voorlezen!

 

Vanuit de peutergroep en de 3+

Op Dinsdag en Donderdag ochtend bieden wij hier bij Domino+  de Peutergroep aan.

Omdat bewegen gezond is richten we ons 1 dagdeel op specifieke activiteiten rondom bewegen, zo blijft uw peuter fit en gezond!

Ook de taalontwikkeling vinden wij bij de peutergroep Domino+ heel belangrijk, daarom gaan we het 2e dagdeel aan de slag met het op een uitdagende manier stimuleren van de taalontwikkeling!

We bieden blokken aan met Leuke verschillende activiteiten programma’s zoals bijvoorbeeld; beweegkriebels, interactief voorlezen, peuterdans, peuteryoga, bubbelen met kinderen, peutergym, sensomotorische ontwikkeling en op dit moment zijn we bezig met muziek op schoot!

Marjolein Roovers van muziek op schoot komt hier een blok van 10 weken muziekles geven aan de kinderen van de peutergroep en dat is iedere keer weer een feestje. Iedere keer brengt ze vanalles mee rondom een thema, van muziek instrumenten tot losse attributen zoals b.v. bij het thema verkeer hadden we buizen als stuur, de kinderen hoeven niet stil te blijven zitten want we gingen hier natuurlijk mee rond rijden met een leuk liedje erbij. Erna veranderde het stuur in een brandweerslang en gingen we brandjes blussen! Nog een liedje over oversteken en goed kijken natuurlijk!

 

 

Vanuit groep 2 :

 

De lente is begonnen dus dat betekent ook dat het zonnetje er meer zal zijn.

Na een lange winter is gelukkig weer de tijd aangebroken om van het mooie weer te genieten. Dus hup, lekker naar buiten, adem diep in en laat de frisse geuren en fijne geluiden van de lente over je heen komen. En natuurlijk ook heerlijk: die allereerste zonnestralen op onze huid.

Ook in de lente is het goed om je huid te beschermen. Hoewel de eerste lentezon niet zo sterk is als bijvoorbeeld de middagzon in juli, schijnt ze wel op een onvoorbereide huid. Het is een goede gewoonte om de huid goed in te smeren en dit te herhalen om de 2 à 3 uur. En  voor de kleinere kindjes die nog niet veel haar hebben een petje op te doen.

Het is daarom ook belangrijk en handig om voor je eigen kindje een kleine tube met zonnebrandcrème met naam mee te nemen voor bij ons op Domino+. Als wij in de middag naar buiten gaan en de zon schijnt fel zonder wolkje aan de lucht checken wij online de uv kracht van de zon. Als die te hoog is blijven wij binnen.

Tijdens de Zonnetjesweek, die dit jaar plaatsvindt van 30 mei tot en met 3 juni, leren kinderen van 0 tot 4 jaar op een speelse en positieve manier over de zon en bescherming tegen uv-straling.

 

Vanuit groep 3:

 

De bomen krijgen weer nieuwe blaadjes, de bloemetjes komen weer tevoorschijn, de nieuwe generatie dieren wordt geboren en de dagen worden steeds langer. De Lente is een prachtig seizoen, een seizoen van vernieuwing! Als je op zoek bent naar inspiratie voor leuke activiteiten in de Lente en in de buurt, hieronder wat tips!
– Picknicken
– Je eigen tuintje planten
– Dansen in de regen
– Naar de kinderboerderij
– Vliegtuigen spotten bij Seppe
– Ontdek de natuur op blote voeten ( blote voeten pad)
– Frisse neus halen op het strand
– Speurtocht
– Stenen beschilderen
– Insecten hotel maken
– Beschilder je eigen vogelhuisje
– Bloemen of fruit plukken in de pluktuin
– Een lente drankje uitvinden
– Op digitale kraamvisite (livestream tv)
– Lente tafel maken in huis
– Lente bingo
– Speeltuin

Vanuit de BSO:

 

Media speelt steeds een grotere rol bij kinderen. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer media ze gebruiken.

Wat is mediaopvoeding?
Je doet aan mediaopvoeding als je een kind bewust leert om te gaan met media. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. Mediaopvoeding is belangrijk omdat we kinderen dan kunnen leren hoe ze op een goede manier om kunnen gaan met media.

De basis
Op alle leeftijden is de basis van mediaopvoeding dat je met kinderen praat over hun media-ervaringen. Ook als je regels en grenzen geeft. Een goede mediaopvoeding is dus eigenlijk een gesprek dat nooit stopt en dat anders wordt naarmate de kinderen ouder worden.

BSO-kinderen
Bij de BSO-kinderen gaat de mediaopvoeding er vooral om dat je duidelijke regels en grenzen geeft, dat je regelmatig controleert wat ze doen, maar ook dat je ze vragen stelt om hen te laten vertellen wat ze meemaken. Op de hoogte blijven van online interesses van kinderen is dus essentieel.

Praktijk
Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat de kinderen op de BSO zo min mogelijk achter een scherm zitten. Wij zorgen ervoor dat er genoeg spelmogelijkheden zijn zodat de kinderen er weinig behoefte aan hebben om ‘media’ te gebruiken. Zo nu en dan mogen ze bijvoorbeeld een film kijken of op de Wii spelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen digitale media om het risico af te nemen dat er foto’s worden gemaakt of dat de kinderen online worden gepest. De kinderen mogen bij ons met begeleiding gebruik maken van media als hulpmiddel om dingen op te zoeken of te stimuleren in de ontwikkeling. Denk aan instructies voor bepaalde spelletjes of knutselactiviteiten.

 

Onze nieuwe Dominosisters stellen zich voor:

Beste ouders,

Per 25 april ben ik één van de vaste leidsters op Domino+, wellicht is het dan ook fijn voor jullie om mij een beetje te leren kennen!

Mijn naam is Gulistan Aslan en op 1 juli 1996 ben ik geboren in Koerdistan. Mijn hobbies zijn onder andere lekker uit eten gaan met vrienden, een avondje naar de film, lezen en vooral ook genieten van kleine momenten in het leven, zoals bijvoorbeeld een wandeling in het park of lekker in de tuin bezig zijn.

Wellicht ook een bekend gezicht voor sommige ouders/verzorgers en kinderen, omdat ik hier vier jaar geleden stage heb gelopen.

Ik ben in het bezit van het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Ik merkte al gauw dat ik niet alleen interesse heb ik het helpen van kinderen in hun ontwikkeling, maar ook in de het gedrag van de mens, de manier waarop zij denken en hoe die unique persoonlijkheden gevormd worden. Om die reden besloot ik door te studeren en volg ik nu de opleiding Toegepaste Psychologie.

Mijn hart ligt nog wel echt bij kinderen en van al die blije koppies en mooie momenten krijg ik veel energie. Ik ben daarom ook super dankbaar dat ik mijn studie kan combineren met dit geweldige beroep ernaast.

Ik kijk er erg naar uit om ook jullie te leren kennen!

 

Beste ouders,

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Desiree de Jong. Ik ben geboren op 12 juli 1987 en ben mama van Nora. Ik woon in Bergen op Zoom maar kom vanaf juni weer terug naar Roosendaal gereden om 3 dagen in de week begeleidster te zijn van jullie kids. In 2008 mocht ik na mijn stage bij Domino blijven werken als kinderopvang leidster niveau 3.  Hier heb ik 6 jaar met heel veel liefde mogen werken maar kwam er in de crisisperiode van 2014 hier helaas een einde aan.

Sindsdien heb ik me altijd op het gebied van baby’s en kinderen kunnen ontwikkelen. Ik heb een korte periode gewerkt bij de Prenatal in Bergen op Zoom en ben daarna gaan werken op een buitenschoolse opvang in Bergen op Zoom. Toen ik moeder werd ben ik overgestapt naar meer vrijheid en ben ik als nanny gaan werken bij een gezin in Wouw. Dit was ook voor en naschoolse opvang maar dan bij het gezin thuis. Zo had ik tussendoor, tijdens schooltijd, tijd en ruimte voor mijn eigen gezin en huishouden. Hier ben ik sinds Februari 2022 mee gestopt omdat de kinderen groter en zelfstandig werden.

Maar nu ben ik weer terug bij Domino+!

Ik heb er super veel zin in en kijk erg uit naar de kennismaking met jullie.

 

Vanuit de oudercommissie (oc):

 

Hallo Allemaal,

Mijn naam is Justina Gradinskiene. Ik ben getrouwd met Jonis. We zijn in 2015 verhuisd vanuit Litouwen naar Nederland. Dit samen met onze dochter Greta. In 2018 is ons gezin gegroeid en werd zoon Joris geboren. Hij gaat nu 5 dagen per week naar de dagopvang. We wonen met plezier in Nederland, vriendelijke mensen en prachtig land. Alleen de taal is niet zo gemakkelijk. Ik wil graag meer contacten leggen om zo elkaar beter te leren kennen. Meer contact met de ouders van de andere kinderen maar ook zeer zeker de leraren. Om zo meer bij te dragen in de educatie van onze kinderen.  Dat is de reden dat ik nu in de oudercommissie zit.

 

 

 

 

 

Hallo,

Mijn Naam is Inge Paijmans en 8 jaar geleden ben ik vanuit Limburg verhuisd naar Roosendaal voor de liefde. Inmiddels hebben wij een dochter Lara die 2 jaar is.

Er was erg weinig animo om bij de oudercommissie te komen. Tijdens de knutselavond om de paraplu’s te versieren werd dit aan mij gevraagd en dacht waarom niet de knutselavond was zo gezellig.

Ik sta er open voor om altijd mee te denken in het belang van je kind en het kletsen is voor mij ook geen straf…. ????

 

 

 

Beste ouders,

Sinds kort ben ik aangesloten bij de oudercommissie en stel ik mij graag aan u voor.

Mijn naam is Nadiya Laterveer (29). Ik ben de vrouw van Mike en de moeder van Aidan en Mimi.

Mijn beide kinderen gaan sinds september 2021 naar Domino, voor wel 5 dagen in de week.

Zelf werk ik als docent op een middelbare school en mijn man als veiligheidskundige. Door de hectiek door de week, is he

t weekend ons rust momentje. Zowel Aidan als mimi zijn echte klauteraars, we brengen onze tijd dan ook graag door in speeltuintjes als het weer mee zit. Als het weer niet mee zit dan zijn ze kunstenaars in de dop. Inmiddels kan ik mijn koelkast niet meer terug vinden, onder alle mooie werkjes.

Ik hoop voor de komende tijd een positiever bijdrage te leveren aan de oudercommissie.

Wellicht zien we elkaar bij domino.

 

 

Hoi Ouders!

Mijn naam is Wendy Leeuwrik-Seijkens, getrouwd met Alex.

Wij zijn de trotse ouders van Aaron, Tobias en Fabian, die elke week een ochtend plezier heeft op het kinderdagverblijf!

Al ruim 4 jaar draai ik mee in de Oudercommissie van Kinderdagverblijf Domino+, waar ik graag mijn steentje bijdraag o.a. aan de organisatie van leuke activiteiten, iets wat we een poosje behoorlijk hebben moeten missen. Ik hoop dit jaar weer meer (nieuwe) ouders te kunnen ontmoeten, zodat we een representatief klankbord voor en van de ouders zijn!

________________________________________________________________

 

 

 

Volgende Confetti  juli 2022   

 

Scroll naar boven

Maartje Koenraad

Mijn naam is Maartje Koenraad geboren op 22.02.1986 en heb een dochtertje, Lou.
Ik ben vanaf juli 2008 in dienst bij Domino. Heb hiervoor de opleiding spw niveau 3 gevolgd.
Mijn hobby’s zijn dansen en leuke dingen doen met vriendinnen en natuurlijk met Lou.
Ik vind het super om met kinderen te werken vooral door het enthousiasme van kinderen en elke dag is anders. Domino+ voelt als een tweede thuis.

Martine

Ik ben Martine. Geboren op 01.07.1982. Ik ben samenwonend en heb twee kindjes.
Aimée van 4 en Ella van 2.
Ik ben sinds 13 september 2001 werkzaam bij Domino +. Ik heb de opleiding spw aan het Baronie in Breda gevolgd.
De reden dat ik het werken bij Domino + zo leuk vind is omdat ik iedere dag weer de warmte en gezelligheid van al de kindjes mag ervaren.
We maken van iedere dag weer een feestje!

Anja Schläfli

Mijn naam is Anja Schläfli, geboren op 31.10.1979.
Ik ben getrouwd met Serge en wij hebben samen 2 kinderen, Sebas en Ivar.
In mijn vrije tijd ben ik graag op pad; met mijn gezin of vriendinnen, sporten en shoppen.
Ik ben in 2001 als stagiaire begonnen op kdv Domino en na het afronden van mijn opleiding Kinderopvang op het Baronie College in Breda kon ik gelukkig blijven.
Vanaf 2011 vindt u me vooral op kantoor en af en toe op de groep. Sinds 2014 ben ik bestuurslid.
Deze afwisseling maakt het werk ontzettend leuk en uitdagend.
Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en de sfeer bij ons is gezellig, laagdrempelig en gemoedelijk.

Coby Jongmans

Ik ben Coby Jongmans – van Merrienboer, geboren op 8 augustus 1958. Getrouwd met André Jongmans.
Ik ben de trotse moeder van Femke, Emil en Marleen en heb 5 kleinkinderen , Jardi, Leila, Nowa, Milou en Manouk waar ik natuurlijk nog veel trotser op ben.
In 1987 ben ik gestart als vrijwilligerster bij peuterspeelzaal `De Boefjes`en vanaf 1989 ging ik op verzoek van het toenmalig bestuur aan de slag als peuterleidster bij peuterspeelzaal `Harlekijntje`.
Vanuit hier ben ik m´n opleiding gaan volgen, eerst een thuisstudie, later de LKC en direct aansluitend de opleiding Directie Kinderopvang bij het Regionaal instituut voor beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch, mijn lievelingsstad trouwens. 1 September 1995 was het dan zo ver en kon ik beginnen met het realiseren van mijn droom, kinderdagverblijf Domino. Mijn baan, het werken met kinderen, ouders en een leuk team brengt mij veel afwisseling en voldoening.
Ik kan hier knutselen, kroelen, organiseren, heb gesprekken met ouders, leidsters en externe partijen, zit op kantoor en sta op de groep, elke dag is weer een verrassing.
Ik lees graag, vind het heerlijk om een stuk te lopen en zo m’n hoofd leeg te maken en genieten van zon, zee, strand en heel veel soorten muziek.

Selina

Beste ouders en verzorgers.

Hallo, mijn naam is Selina, ik ben 30 jaar oud en woon samen met mijn man en kinderen in Roosendaal. Wij hebben samen twee zonen van zes en vier jaar oud.
Per 1 september ga ik starten bij Domino+, voor mijzelf geen onbekend terrein. Tijdens mijn opleiding heb ik stage mogen lopen bij Domino+ en ook onze eigen kinderen hebben gebruik gemaakt van de opvang bij Domino+.
Het enthousiasme, hun energie en de eerlijkheid van kinderen is wat me erg aantrekt en wat het werken met kinderen bijzonder maakt.
Ik heb onwijs veel zin om me aan te sluiten bij Domino+ en om jullie te gaan leren kennen.


Tot snel,
Groetjes Selina.

Peggy Randsdorp

Hallo,
Ik ben Peggy Randsdorp, geboren op 18 juni 1974.
Ik woon samen met Jan de Vugt en mijn dochters Isa (’98) en Luna (’01) in Oud Gastel.
In 1995 heb ik mijn mbo LKC diploma behaald en ben ik op 1 juni 1996 komen werken op kinderdagverblijf domino+.
Werken met kinderen, dat wilde ik altijd al.
Ze maken me blij en ik geniet van hen, hun te zien groeien en te ontwikkelen, daar in de ondersteunen en te stimuleren. Maar ook vooral het thuis gevoel te geven, veilig , liefdevol en welkom. Dit ook met betrekking tot de ouders. Hoe fijn als je dit werk mag doen!
Mijn hobby’s zijn bakken, zingen, op vakantie gaan en quality time doorbrengen met familie en vrienden.
Als persoon ben ik over het algemeen vrolijk, eerlijk, open, en enorme kletskous en hou van humor.

Rowan de Groen

Ik ben Rowan de Groen en ben geboren op 21.04.1990. Ik heb de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 afgerond en sinds Juni 2010 ben ik werkzaam bij Domino.
Ik heb een eigen huisje waar ik heel blij mee ben. Ik heb voor dit werk gekozen, omdat ik al van jongs af aan graag met kinderen wilden werken, de afwisseling en de dankbaarheid van de kinderen zorgen er voor dat ik iedere dag met een glimlach naar het werk ga.
Voel me thuis bij Domino+ en je bouwt een band op waardoor je het vertrouwen van een kind en ouders hebt.
Mijn hobby’s zijn voetbal, fitness, festivals en allerlei andere leuke dingen ondernemen met familie en vriendinnen/vrienden.

Martine Manné

Hallo, ik ben Martine Manné, geboren op 29.08.1973. Sinds 21-04-2007 ben ik getrouwd met Marc Manné.
Samen hebben wij 2 kinderen, Lot (geboren op 2 mei 2003) en Sjors (geboren op 12 juni 2006).
Ik heb de HBO-SPH gedaan, en werkte na mijn afstuderen op het Sterrebos.
Toevalligerwijs kwam ik bij Domino terecht en ik werk hier vanaf januari 1997, dus al meer dan 20 jaar!
Voordat ik mijn opleiding ging doen had ik nooit gedacht dat ik werken in de kinderopvang zo leuk zou vinden!
Het is afwisselend, geen dag is hetzelfde, je krijgt zoveel liefde, vrolijkheid en gezelligheid van de kindjes en het contact met ouders vind ik ook erg leuk.
Ik vind het interessant om te zien hoe de kindjes zich ontwikkelen en het geeft een voldaan gevoel als een kindje na 4 jaar bij ons als zelfverzekerd individu-tje de basisschool binnen stapt.
Maar een dag waarop je lekker hebt kunnen voorlezen, een verdrietig kindje hebt kunnen troosten en met zijn allen iets leuk hebt kunnen knutselen geeft ook een heel voldaan fijn gevoel. En dan ook nog met zulke collega’s om je heen, wat wil je nog meer!
Dit alles maakt dat ik er na 20 jaar nog steeds van geniet om hier te mogen werken!
Op de dagen dat ik niet bij Domino+ ben vind ik het heerlijk om mijn hobby uit te voeren : armbanden maken.
En daarnaast knutsel, prul en verf ik van alles en nog wat!

Desiree de Jong

Lieve ouders/verzorgers van de kinderen van Domino+

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Desiree de Jong. Ik ben geboren op 12 juli 1987 en ben mama van Nora. Ik woon in Bergen op Zoom maar kom vanaf juni weer terug naar Roosendaal gereden om 3 dagen in de week begeleidster te zijn van jullie kids. In 2008 mocht ik na mijn stage bij Domino blijven werken als kinderopvang leidster niveau 3. Hier heb ik 6 jaar met heel veel liefde mogen werken maar kwam er in de crisisperiode van 2014 hier helaas een einde aan.
Sindsdien heb ik me altijd op het gebied van baby’s en kinderen kunnen ontwikkelen. Ik heb een korte periode gewerkt bij de Prenatal in Bergen op Zoom en ben daarna gaan werken op een buitenschoolse opvang in Bergen op Zoom. Toen ik moeder werd ben ik overgestapt naar meer vrijheid en ben ik als nanny gaan werken bij een gezin in Wouw. Dit was ook voor en naschoolse opvang maar dan bij het gezin thuis. Zo had ik tussendoor, tijdens schooltijd, tijd en ruimte voor mijn eigen gezin en huishouden. Hier ben ik sinds Februari 2022 mee gestopt omdat de kinderen groter en zelfstandig werden.
Maar nu ben ik weer terug bij Domino!

Ik heb er super veel zin in en kijk erg uit naar de kennismaking met jullie.

Tot snel!

Groetjes Desiree

Xiomara

Ik ben Xiomara, geboren op 18.09.1959, ik ben getrouwd met Ger en moeder van Prince & Jerry. Ik ben sinds 01-09-1995 in dienst eerst bij Domino, nu Domino+. Mijn opleiding: LKC Pedagogisch werk Niveau 4 Medical Missionary Health Training. Piramide -methode Natuurvoedingsadviseur. Mijn hobby’s zijn: Fitness, wandelen, goede gesprekken voeren, zwemmen (in de zee), winkelen en lezen. Waarom ik met kinderen werk: wanneer je met kinderen werkt blijf je jong en je kan veel van ze leren. Wij volwassenen mogen als kinderen zijn, ze blijven niet lang boos en ze zijn eerlijk. Verder zijn ze grappig je kan ermee lachen. Kortom, kinderen hebben geen zorgen.

Lincy Clement van Eekelen

Mijn naam is Lincy Clement van Eekelen, geboren op 20 April 1993.
Sinds 10-08-2017 getrouwd met Pim Clement en wij wonen samen in Roosendaal.

Mijn hobby’s zijn wandelen met onze hond, winkelen, boek lezen en er lekker samen op uit met mijn man, familie & vrienden.

Ik heb in 2011/2012 stage gelopen bij domino in mijn tweede leerjaar met heel veel plezier.
Nadat ik mijn diploma pedagogisch medewerker niv 3 heb behaald ben ik aan de slag gegaan als gastouder aan huis. En gecombineerd met werken bij twb. Als gastouder ben ik gestopt omdat de kinderen groter werden.
En nu mag ik met heel veel enthousiasme aan de slag als pedagogisch medewerkster bij Domino+.
Het werk als pedagogisch medewerkster vind ik geweldig. Omdat je de kinderen ziet groeien en je ze daarin kan ondersteunen en begeleiden. En dat samen met ouders en collega’s.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot snel,

Groetjes Lincy

Ilayda

Mijn naam is Ilayda en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer momenteel het derde jaar van de opleiding MBO gespecialiseerd pedagogische medewerker op het Curio college in Roosendaal.

De komende periodes zal u mij nog vaker zien op de groepen. Ik kom namelijk werken bij de kinderopvang, tussen schoolse en buiten schoolse opvang, bij Domino+. Na het aantal maanden waarin u mij heeft gezien als stagiaire ben ik nu ook een collega:). Ik heb er ontzettend veel zin in en geloof er in dat het een leuke, gezellige en sfeer volle periode zal zijn voor mij.

Liefs, Ilayda

Julliette Crezee

Hallo ik ben Juliette Crezee, geboren op 22 september 1991 en nog steeds niet getrouwd maar woon samen met mijn vriend en kindjes Dani en Nora.
Ik werk al een tijdje bij Domino+ vanaf juni 2011, ik heb eerst een klein jaartje stage gelopen toen ik de opleiding pedagogische medewerker niv 3 deed.
Na die periode mocht ik blijven als inval kracht. Hobby’s uhm nou met 2 kinderen thuis om me heen is dat soms wat moeilijk, ik geniet vooral van hen en de dingen die we samen doen.
En af en toe dan lekker shoppen en kletsen met vriendinnen en familie. Ik ben elke keer nog steeds blij dat ik na mijn stage periode als inval kracht hier ben begonnen.
Het is heerlijk werk om te doen, chagrijnig hoef je niet te zijn want 1 lachje van een klein hummeltje doet je dag weer helemaal goed!
Elke dag is anders en dat is juist zo leuk! Je ziet de kinderen die er al een tijdje komen met de maanden groeien en andere dingen doen.
En wat is er mooier dan een lach op hun gezicht toveren door even te kroelen of leuke activiteiten te doen.

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!