Confetti Maart 2024

Vanuit het bestuur:

 

*Zoals u de afgelopen weken vast al heeft gemerkt en heeft kunnen lezen, heeft de toezichthouder vanuit de GGD tijdens de jaarlijkse controle van 21 November 2023  bepaald dat Domino+ geen flexibele opvang biedt. Er waren namelijk 3 kinderen op groep 3 die het kinderdagverblijf dagelijks bezoeken. Wanneer een dagverblijf geen flexibele opvang biedt mogen kinderen niet meer dan 2 groepen per dag bezoeken. Deze handhaving zou voor bovenstaande 3  kinderen (en in de toekomst misschien nog voor andere kinderen) dus betekenen dat ze geen gebruik meer zouden kunnen maken van de activiteiten door ons geboden om kinderen goed voorbereid op de basisschool te kunnen laten starten.

Daarom heeft het bestuur van Domino+ besloten over te gaan naar 1 horizontale groep waar alleen kinderen van 3 jaar gebruik van maken en 2 verticale groepen voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Vanaf 11.03.2024 zijn alle 3 jarigen, na uw akkoord, overgeplaatst naar lk 1.

 

*In navolging op de berichten vanuit de pers over uitbraken van mazelen en kinkhoest, en de conclusie vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO die een vaccinatiegraad van minimaal 95 procent als noodzakelijk ziet om ziektes als mazelen en kinkhoest helemaal te elimineren wijzen wij u op onderstaande passage uit onze huisregels.

 

“Er dient een bewijs van inenting overlegd te worden. Graag bij nieuwe entingen dit bewijs opnieuw aanbieden, zodat wij dat kunnen kopiëren en archiveren.”

 

Van een groot aantal kinderen hebben wij deze papieren nog niet in ons archief Zou u hier zo snel mogelijk zorg voor kunnen dragen?

 

*De huisregels zijn trouwens te vinden in het informatieboekje wat u ontvangt bij inschrijving en verder staat het op onze site.

 

Hierin kunt u ook lezen dat kinderen tot 8.00 uur bij ons kunnen ontbijten. Dat dit ontbijt mag bestaan uit 1 of meer boterhammen. De kinderen krijgen van ons thee of water.

Waarom?? Omdat kinderen dan allemaal hetzelfde hebben, een bordje met hun boterham en een beker drinken. Wij handelen ook op deze manier tijdens de lunchen het fruit- en snackmoment.

*OPROEP: GEZOCHT LEDEN VOOR DE OUDERCOMMISSIE

Wilt u meedenken, meehelpen en meedoen… Geef u dan snel op! Wij zoeken ouders die mee willen denken over hoe de zorg van Domino+ nog beter kan. We zoeken ouders met (een) kind/ kinderen op het KDV. De oudercommissie behartigd de belangen van kinderen en ouders, dat doet de oudercommissie door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van voeding, veiligheid en opvoeding.  Daarnaast helpt de oudercommissie mee met het organiseren van bepaalde festiviteiten zoals bijvoorbeeld de dag van de pedagogisch medewerker. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden waarbij zowel ouders van het KDV als van de BSO vertegenwoordigd zijn. Lijkt het u leuk? Meld u zich dan aan bij Coby (coby@kdvdomino.nl) of bij een van de medewerkers

Vanuit de Dominosisters:

OK-GEZOND app: praktische tips voor gezonde leefstijl bij peuters

Altijd bij de hand op tablet of telefoon; de OK-GEZOND app biedt ouder-kind activiteiten en praktische tips over gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen voor peuters. De app is ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang en is een eenvoudig hulpmiddel om samen te werken met ouders aan een gezonde leefstijl van hun peuters.

Het aanleren van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd is belangrijk voor een goede ontwikkeling. Latere gewoonten worden namelijk voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de (jongste) kindertijd. Het helpt kinderen als professionals in de kinderopvang en ouders samenwerken bij het stimuleren van gezonde gewoonten. De OK-GEZOND app is hierbij een praktisch hulpmiddel. Het bevat ouder-kind activiteiten, animaties, informatie en tips over gezond eten, bewegen en slapen voor 2 tot 4-jarige kinderen.

 

De app biedt informatie over:

  • Ouder-kind activiteiten
  • Praktische tips over gezond eten en drinken, bewegen en slapen voor peuters
  • Animaties
  • Het landelijke programma Gezonde Kinderopvang.

 

 

De app is gratis te downloaden in de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android).
Scan de QR code hier.

Vanuit lokaal 1, Het Strandhuis:

 

Hoi papa’s en mama’s, opa’s oma’s. Nu alle de kinderen die 3 jaar zijn heel de dag in lokaal 1 zijn, zouden jullie de jassen daar dan ook  willen hangen en schoenen ook daar in de kast willen zetten? Dat scheelt ons weer een hoop zoek- werk en dan kunnen we lekker snel naar buiten. En nu zeker, nu het mooie weer er weer aan komt.

Nu alle kinderen die 3 jaar zijn bij elkaar zitten hebben we een beetje een vast dagschema, voorbereidend op de basisschool. Hoe ziet zo’n dag er dan bij ons ongeveer uit: Van 8.00 uur tot 9.00 uur is er inloop en vrij spel.

We starten ons programma om 9 uur met de kring (dus is het fijn dat uw zoon of dochter dan ook al bij ons binnen is). In de kring zingen we goedemorgen en hangen we onze appeltjes in de boom. Zo leren we de namen en zeggen we elkaar netjes goedemorgen. Dan bespreken we ook hoe de dag eruit gaat zien.

Daarna gaan we vrij spelen. Dit met puzzels en ander soort speelmateriaal aan tafel of op de mat met de blokken of auto’s.

Hierna gaan we weer in de kring en doen we een activiteit in de vorm van een spelletje wat te maken heeft met het thema waar we op dat moment mee bezig zijn.

Dan gaan we lekker fruit eten en wat drinken aan tafel. Door de gehele dag zijn we ook bezig  met liedjes zingen zoals bij het eten eet smakelijk. Na het eten even plassen en handen wassen en dan lekker naar buiten. We hebben nu nieuwe fietsjes en auto’s dus dat is helemaal leuk. De kinderen spelen graag buiten hier.

En dan rond het einde van de ochtend doen we nog een activiteit. Dit kan een bewegingsactiviteit zijn, interactief voorlezen of iets knutselen.

Als het 12 uur is gaan sommige kinderen naar huis en de rest blijft lekker bij ons warm eten. Hierna ook weer plassen en handjes wassen en dan lekker even vrij spelen. Daarna weer een activiteit en rond de klok van 16.00 uur sluiten we de dag af, ook weer met een liedje.

Zo ziet er een dag globaal uit bij ons op de groep “Het Strandhuis’’

 

Vanuit lokaal 2, De Boomhut:

 

Afgelopen weken hebben wij op de groepen het thema “Kaatje bij de dokter gehad. Hiervoor hebben de kinderen weer mooie werkjes gemaakt. Verder  hebben ze kennis kunnen maken met materialen die een dokter vaak gebruikt  zoals bijv. verband, stethoscoop en pleisters. Samen met de juffen hebben ze hier mee gespeeld.

Ook voor Pasen hebben we veel geknutseld.

Hebben jullie ook zo genoten van de traktatie in je bakje voor Pasen?

 

Vanuit lokaal 3, De Boerderij:

 

Als jouw kindje naar het kinderdagverblijf gaat, dan maakt hij/zij hier zijn/haar eerste vriendjes en vriendinnetjes. Hoe klein je kindje ook is, het begint al op jonge leeftijd en is een bijzondere en waardevolle ervaring voor jonge kinderen. Maar spelen op een kinderdagverblijf is niet alleen leuk. Ze leren ook binnen een voor hun veilige omgeving omgaan met andere kinderen, te delen, wachten op hun beurt en omgaan met conflicten. Maar soms vindt een kind het moeilijk om contact te maken met andere kinderen, wat doe je dan? De pedagogisch medewerkers kunnen hem/haar helpen bij het contact maken met de andere kinderen.  Door bijvoorbeeld diegene bij een activiteit te betrekken (samen bouwen)of samen een spelletje te gaan doen. Ook stimuleren de pedagogisch medewerkers het sociaal contact tussen kinderen. Bijvoorbeeld ‘Wat lief Bram, dat jij Elize helpt met haar schoenen aandoen!’ of juist ‘Sofie kijk eens naar Thijs, Thijs vindt het niet leuk wat jij nu doet’. Door het kunnen en mogen ontwikkelen van de sociale vaardigheden ervaren kinderen meer (speel)plezier en krijgen zij zelfvertrouwen, wat weer enorm belangrijk is voor hun toekomst. Op Domino+ hebben wij vanaf 29-04 t/m 31-05 het thema ‘Buikgevoel’ waarin vriendschap en moed centraal zullen staan.

 

 

 

 

 

 

Volgende Confetti  juni  2024

Scroll naar boven

Maartje Koenraad

Mijn naam is Maartje Koenraad geboren op 22.02.1986 en heb een dochtertje, Lou.
Ik ben vanaf juli 2008 in dienst bij Domino. Heb hiervoor de opleiding spw niveau 3 gevolgd.
Mijn hobby’s zijn dansen en leuke dingen doen met vriendinnen en natuurlijk met Lou.
Ik vind het super om met kinderen te werken vooral door het enthousiasme van kinderen en elke dag is anders. Domino+ voelt als een tweede thuis.

Martine

Ik ben Martine. Geboren op 01.07.1982. Ik ben samenwonend en heb twee kindjes.
Aimée van 4 en Ella van 2.
Ik ben sinds 13 september 2001 werkzaam bij Domino +. Ik heb de opleiding spw aan het Baronie in Breda gevolgd.
De reden dat ik het werken bij Domino + zo leuk vind is omdat ik iedere dag weer de warmte en gezelligheid van al de kindjes mag ervaren.
We maken van iedere dag weer een feestje!

Anja Schläfli

Mijn naam is Anja Schläfli, geboren op 31.10.1979.
Ik ben getrouwd met Serge en wij hebben samen 2 kinderen, Sebas en Ivar.
In mijn vrije tijd ben ik graag op pad; met mijn gezin of vriendinnen, sporten en shoppen.
Ik ben in 2001 als stagiaire begonnen op kdv Domino en na het afronden van mijn opleiding Kinderopvang op het Baronie College in Breda kon ik gelukkig blijven.
Vanaf 2011 vindt u me vooral op kantoor en af en toe op de groep. Sinds 2014 ben ik bestuurslid.
Deze afwisseling maakt het werk ontzettend leuk en uitdagend.
Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en de sfeer bij ons is gezellig, laagdrempelig en gemoedelijk.

Coby Jongmans

Ik ben Coby Jongmans – van Merrienboer, geboren op 8 augustus 1958. Getrouwd met André Jongmans.
Ik ben de trotse moeder van Femke, Emil en Marleen en heb 5 kleinkinderen , Jardi, Leila, Nowa, Milou en Manouk waar ik natuurlijk nog veel trotser op ben.
In 1987 ben ik gestart als vrijwilligerster bij peuterspeelzaal `De Boefjes`en vanaf 1989 ging ik op verzoek van het toenmalig bestuur aan de slag als peuterleidster bij peuterspeelzaal `Harlekijntje`.
Vanuit hier ben ik m´n opleiding gaan volgen, eerst een thuisstudie, later de LKC en direct aansluitend de opleiding Directie Kinderopvang bij het Regionaal instituut voor beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch, mijn lievelingsstad trouwens. 1 September 1995 was het dan zo ver en kon ik beginnen met het realiseren van mijn droom, kinderdagverblijf Domino. Mijn baan, het werken met kinderen, ouders en een leuk team brengt mij veel afwisseling en voldoening.
Ik kan hier knutselen, kroelen, organiseren, heb gesprekken met ouders, leidsters en externe partijen, zit op kantoor en sta op de groep, elke dag is weer een verrassing.
Ik lees graag, vind het heerlijk om een stuk te lopen en zo m’n hoofd leeg te maken en genieten van zon, zee, strand en heel veel soorten muziek.

Selina

Beste ouders en verzorgers.

Hallo, mijn naam is Selina, ik ben 30 jaar oud en woon samen met mijn man en kinderen in Roosendaal. Wij hebben samen twee zonen van zes en vier jaar oud.
Per 1 september ga ik starten bij Domino+, voor mijzelf geen onbekend terrein. Tijdens mijn opleiding heb ik stage mogen lopen bij Domino+ en ook onze eigen kinderen hebben gebruik gemaakt van de opvang bij Domino+.
Het enthousiasme, hun energie en de eerlijkheid van kinderen is wat me erg aantrekt en wat het werken met kinderen bijzonder maakt.
Ik heb onwijs veel zin om me aan te sluiten bij Domino+ en om jullie te gaan leren kennen.


Tot snel,
Groetjes Selina.

Peggy Randsdorp

Hallo,
Ik ben Peggy Randsdorp, geboren op 18 juni 1974.
Ik woon samen met Jan de Vugt en mijn dochters Isa (’98) en Luna (’01) in Oud Gastel.
In 1995 heb ik mijn mbo LKC diploma behaald en ben ik op 1 juni 1996 komen werken op kinderdagverblijf domino+.
Werken met kinderen, dat wilde ik altijd al.
Ze maken me blij en ik geniet van hen, hun te zien groeien en te ontwikkelen, daar in de ondersteunen en te stimuleren. Maar ook vooral het thuis gevoel te geven, veilig , liefdevol en welkom. Dit ook met betrekking tot de ouders. Hoe fijn als je dit werk mag doen!
Mijn hobby’s zijn bakken, zingen, op vakantie gaan en quality time doorbrengen met familie en vrienden.
Als persoon ben ik over het algemeen vrolijk, eerlijk, open, en enorme kletskous en hou van humor.

Rowan de Groen

Ik ben Rowan de Groen en ben geboren op 21.04.1990. Ik heb de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 afgerond en sinds Juni 2010 ben ik werkzaam bij Domino.
Ik heb een eigen huisje waar ik heel blij mee ben. Ik heb voor dit werk gekozen, omdat ik al van jongs af aan graag met kinderen wilden werken, de afwisseling en de dankbaarheid van de kinderen zorgen er voor dat ik iedere dag met een glimlach naar het werk ga.
Voel me thuis bij Domino+ en je bouwt een band op waardoor je het vertrouwen van een kind en ouders hebt.
Mijn hobby’s zijn voetbal, fitness, festivals en allerlei andere leuke dingen ondernemen met familie en vriendinnen/vrienden.

Martine Manné

Hallo, ik ben Martine Manné, geboren op 29.08.1973. Sinds 21-04-2007 ben ik getrouwd met Marc Manné.
Samen hebben wij 2 kinderen, Lot (geboren op 2 mei 2003) en Sjors (geboren op 12 juni 2006).
Ik heb de HBO-SPH gedaan, en werkte na mijn afstuderen op het Sterrebos.
Toevalligerwijs kwam ik bij Domino terecht en ik werk hier vanaf januari 1997, dus al meer dan 20 jaar!
Voordat ik mijn opleiding ging doen had ik nooit gedacht dat ik werken in de kinderopvang zo leuk zou vinden!
Het is afwisselend, geen dag is hetzelfde, je krijgt zoveel liefde, vrolijkheid en gezelligheid van de kindjes en het contact met ouders vind ik ook erg leuk.
Ik vind het interessant om te zien hoe de kindjes zich ontwikkelen en het geeft een voldaan gevoel als een kindje na 4 jaar bij ons als zelfverzekerd individu-tje de basisschool binnen stapt.
Maar een dag waarop je lekker hebt kunnen voorlezen, een verdrietig kindje hebt kunnen troosten en met zijn allen iets leuk hebt kunnen knutselen geeft ook een heel voldaan fijn gevoel. En dan ook nog met zulke collega’s om je heen, wat wil je nog meer!
Dit alles maakt dat ik er na 20 jaar nog steeds van geniet om hier te mogen werken!
Op de dagen dat ik niet bij Domino+ ben vind ik het heerlijk om mijn hobby uit te voeren : armbanden maken.
En daarnaast knutsel, prul en verf ik van alles en nog wat!

Desiree de Jong

Lieve ouders/verzorgers van de kinderen van Domino+

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Desiree de Jong. Ik ben geboren op 12 juli 1987 en ben mama van Nora. Ik woon in Bergen op Zoom maar kom vanaf juni weer terug naar Roosendaal gereden om 3 dagen in de week begeleidster te zijn van jullie kids. In 2008 mocht ik na mijn stage bij Domino blijven werken als kinderopvang leidster niveau 3. Hier heb ik 6 jaar met heel veel liefde mogen werken maar kwam er in de crisisperiode van 2014 hier helaas een einde aan.
Sindsdien heb ik me altijd op het gebied van baby’s en kinderen kunnen ontwikkelen. Ik heb een korte periode gewerkt bij de Prenatal in Bergen op Zoom en ben daarna gaan werken op een buitenschoolse opvang in Bergen op Zoom. Toen ik moeder werd ben ik overgestapt naar meer vrijheid en ben ik als nanny gaan werken bij een gezin in Wouw. Dit was ook voor en naschoolse opvang maar dan bij het gezin thuis. Zo had ik tussendoor, tijdens schooltijd, tijd en ruimte voor mijn eigen gezin en huishouden. Hier ben ik sinds Februari 2022 mee gestopt omdat de kinderen groter en zelfstandig werden.
Maar nu ben ik weer terug bij Domino!

Ik heb er super veel zin in en kijk erg uit naar de kennismaking met jullie.

Tot snel!

Groetjes Desiree

Xiomara

Ik ben Xiomara, geboren op 18.09.1959, ik ben getrouwd met Ger en moeder van Prince & Jerry. Ik ben sinds 01-09-1995 in dienst eerst bij Domino, nu Domino+. Mijn opleiding: LKC Pedagogisch werk Niveau 4 Medical Missionary Health Training. Piramide -methode Natuurvoedingsadviseur. Mijn hobby’s zijn: Fitness, wandelen, goede gesprekken voeren, zwemmen (in de zee), winkelen en lezen. Waarom ik met kinderen werk: wanneer je met kinderen werkt blijf je jong en je kan veel van ze leren. Wij volwassenen mogen als kinderen zijn, ze blijven niet lang boos en ze zijn eerlijk. Verder zijn ze grappig je kan ermee lachen. Kortom, kinderen hebben geen zorgen.

Lincy Clement van Eekelen

Mijn naam is Lincy Clement van Eekelen, geboren op 20 April 1993.
Sinds 10-08-2017 getrouwd met Pim Clement en wij wonen samen in Roosendaal.

Mijn hobby’s zijn wandelen met onze hond, winkelen, boek lezen en er lekker samen op uit met mijn man, familie & vrienden.

Ik heb in 2011/2012 stage gelopen bij domino in mijn tweede leerjaar met heel veel plezier.
Nadat ik mijn diploma pedagogisch medewerker niv 3 heb behaald ben ik aan de slag gegaan als gastouder aan huis. En gecombineerd met werken bij twb. Als gastouder ben ik gestopt omdat de kinderen groter werden.
En nu mag ik met heel veel enthousiasme aan de slag als pedagogisch medewerkster bij Domino+.
Het werk als pedagogisch medewerkster vind ik geweldig. Omdat je de kinderen ziet groeien en je ze daarin kan ondersteunen en begeleiden. En dat samen met ouders en collega’s.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot snel,

Groetjes Lincy

Ilayda

Mijn naam is Ilayda en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer momenteel het derde jaar van de opleiding MBO gespecialiseerd pedagogische medewerker op het Curio college in Roosendaal.

De komende periodes zal u mij nog vaker zien op de groepen. Ik kom namelijk werken bij de kinderopvang, tussen schoolse en buiten schoolse opvang, bij Domino+. Na het aantal maanden waarin u mij heeft gezien als stagiaire ben ik nu ook een collega:). Ik heb er ontzettend veel zin in en geloof er in dat het een leuke, gezellige en sfeer volle periode zal zijn voor mij.

Liefs, Ilayda

Julliette Crezee

Hallo ik ben Juliette Crezee, geboren op 22 september 1991 en nog steeds niet getrouwd maar woon samen met mijn vriend en kindjes Dani en Nora.
Ik werk al een tijdje bij Domino+ vanaf juni 2011, ik heb eerst een klein jaartje stage gelopen toen ik de opleiding pedagogische medewerker niv 3 deed.
Na die periode mocht ik blijven als inval kracht. Hobby’s uhm nou met 2 kinderen thuis om me heen is dat soms wat moeilijk, ik geniet vooral van hen en de dingen die we samen doen.
En af en toe dan lekker shoppen en kletsen met vriendinnen en familie. Ik ben elke keer nog steeds blij dat ik na mijn stage periode als inval kracht hier ben begonnen.
Het is heerlijk werk om te doen, chagrijnig hoef je niet te zijn want 1 lachje van een klein hummeltje doet je dag weer helemaal goed!
Elke dag is anders en dat is juist zo leuk! Je ziet de kinderen die er al een tijdje komen met de maanden groeien en andere dingen doen.
En wat is er mooier dan een lach op hun gezicht toveren door even te kroelen of leuke activiteiten te doen.

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!