Domino een klein kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer

Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters. Ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind. Domino een klein kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer Ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind.

 • Gediplomeerde begeleiders

  Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters.

 • Ruime openingstijden

  Ruime openingstijden 06.30 uur t/m 19.00 uur.

 • Flexibele opvang

  Maandelijks de uren inkopen die u nodig heeft.

 • Ervaring

  Meer dan 25 jaar ervaring in de kinderopvang

Over kinderdagverblijf
Domino+

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 2 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar.
en 1 horizontale groep ook van maximaal 16 kinderen van 3 jaar.
Verder is er 1 BSO groep voor maximaal 22 kinderen van 4 tot 13 jaar. Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 6.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). We bieden een plek voor uw kind om te spelen, ontdekken, leren en genieten met activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. We vangen kinderen op in 2 verticale groepen (0-4 jaar) en 1 horizontale groep voor kinderen van 3 jaar tot ze de basisschool gaan bezoeken. Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat deze groepen worden samengevoegd. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen.
U kunt uw kind al aanmelden voordat het is geboren.

Niet alleen opvang buiten schooltijd maar ook echt buiten de school zodat de associatie met school weg is. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers te voet naar school gebracht en ook weer gehaald. Wij lopen naar de volgende basisscholen: ”De Appel, “De Singel’ (alleen brengen), “De Jeroen Bosch” en “De Blokwei”. Dit alles natuurlijk in overleg.

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We hebben 1 BSO groep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wanneer de groep erom vraagt en wanneer de ruimte ervoor is kunnen we ervoor kiezen om tijdens speciale activiteiten de groep te splitsen in 4 tot 7 jaar en 7 tot 13 jaar. Bij een minimale bezetting kan het voorkomen dat de groepen binnen Domino+ worden samengevoegd.

De BSO biedt voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang op, voor de school, rooster vrije dagen. Dit laatste alleen bij voldoende aanvraag. De BSO kinderen worden tot 7.30 uur opgevangen in lokaal 2 samen met de kdv kinderen. De kinderen kunnen tot 08:00 nog hun boterham eten voor hun ontbijt ( dit mogen zij zelf meebrengen, drinken krijgen ze van ons. ) Aan het eind van de dag komen de BSO kinderen en KDV kinderen in lokaal 2 ook weer samen. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal. Vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Tijdens de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, kunnen dit ook dagtripjes naar het park of een museum zijn.

In 2008 is kinderdagverblijf Domino gestart met een peutergroep, een speciale groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar onder begeleiding van een Piramide gediplomeerde leidster.

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal waar ze worden voorbereid op de basisschool. Om onze peuters ook meer uit te kunnen dagen ontstond het idee voor een peutergroep. Zo hoeven ze niet perse te wennen aan een nieuwe omgeving en andere juffen en krijgen ze toch dezelfde uitdaging als op een reguliere peuterspeelzaal aangeboden.
Een peutergroep is een fijne speelplaats waar kinderen van 3 tot 4 jaar spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. Uw peuter komt in contact met leeftijdsgenootjes en maakt kennis met verschillende soorten materialen die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, knippen, kleien, puzzelen, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen. Het kind ‘hoeft nog niet’, maar mag zich in alle vrijheid en al spelend ontwikkelen.

We besteden tijdens de peuteropvang niet alleen aandacht aan voorschoolse educatie, maar besteden ook extra aandacht aan beweging en taal! Onze verteltassen staan ieder thema centraal. Daarnaast bieden we nog extra activiteiten aan als muziek op schoot, peuterdans, peutergym, beweegkriebels e.d. Aan de hand van een activiteitenprogramma worden de dagdelen vorm gegeven. Dit biedt de kinderen houvast. Het kind ‘hoeft nog niet’, maar mag zich in alle vrijheid en al spelend ontwikkelen.

Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop!

Alle 3 jarigen, gaan na akkoord van de ouder, samen met 2 vaste leidsters naar het BSO lokaal waar ze werken rond een vast thema. Het gebruik van het BSO lokaal ( lokaal voor buitenschoolse  opvang) is hierin een bewuste keuze, daar kinderen wanneer ze de basisschool gaan bezoeken hier opgevangen kunnen worden buiten schooltijd, dit is dus alvast een stukje gewenning.  Alle peuters vanaf 3 jaar zijn welkom! Ook kinderen die geen gebruik maken van het kinderdagverblijf kunnen aangemeld worden voor de peutergroep, om zo goed voorbereid op de basisschool te kunnen starten. 

Inschrijven?!
Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Schrijf dan nu uw kind(eren) in voor de peutergroep bij Domino+.

De begeleidsters van kinderdagverblijf Domino+

Pedagogisch beleid

De uitgangspunten van ons pedagogisch beleid zijn:

 • Visie op de ontwikkeling van kinderen.

           Intelligentie, creatieve talenten, karaktertrek­ken en het ontwikke­lingstempo zijn volgens ons in aanleg aanwezig.

 • Visie op het opvoeden.

         De rol van de opvoeder is sturen en stimuleren en het bieden van veilig­heid door het kind te accepte­ren zoals hij/zij is.

 • Het doel van opvoeden.

         Ons opvoedingsdoel voor de kinderen op het KDV is ze te begeleiden naar zelfstandi­ge,emotioneel stabiele individuen met een positief zelf­beeld, en respect voor ieders waarden en normen.

 

Verder willen wij de kinderen een stukje sociale opvoeding bieden, waarin ze leren iets voor een ander over te hebben, maar ook voor zichzelf op durven te komen. De ontwik­keling van de moto­riek wordt door de leidsters als heel belang­rijk ervaren. Dit stimuleren wij door dagelijks buiten te spelen, samen te dansen en de kinderen zelf te laten ontdekken wat ze al kunnen. De fijne motoriek stimuleren we bijv. door dagelijks knutselactiviteiten aan te bieden rond het thema van de verteltas.

De taalontwikkeling wordt ook extra gestimuleerd doordat er gewerkt word met de verteltas. Een verteltas is een speciale tas, met daarin een mooi prentenboek en activiteiten die bij dat prentenboek horen.

Een verteltas dient om de verhalen voor kinderen tot leven te brengen. Het helpt kinderen spelenderwijs een bepaald thema te begrijpen en stimuleert hen om te ‘lezen’ en hun ouders om voor te lezen.

Binnen de peutergroep geven we aan bovenstaand spelenderwijs nog wat extra verdieping zodat kinderen goed voorbereid op de basisschool kunnen beginnen.

Om de verschillende doelen te bereiken word er gewerkt volgens vastgestelde protocollen.

Wanneer u ons pedagogisch beleid of een van de andere protocollen en/of beleidsplannen eens door wilt lezen kunt u altijd om een leenexemplaar vragen.

Gezondheid, veiligheid en Hygiëne

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er in een kindercentrum geen zieke kinderen zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.
Kinderdagverblijf Domino+ streeft hoge kwaliteit kinderopvang na.
Kinderen moeten zo goed mogelijk opgevangen worden en daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voornamelijk veilig opgevangen worden.
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan Certificaat coach gezonde kinderopvangjaarlijks evalueert.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren.
Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang.

Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de hand van het veiligheidsplan van het dagverblijf en steekproefsgewijze controles.

 

Elk kind verdient een gezonde start!
Op 20 februari 2018 heeft Xiomara succesvol de training tot coach gezonde kinderopvang afgerond en is hiermee het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen Domino+. Zij krijgt jaarlijks een opfriscursus, zodat haar kennis weer helemaal up-to-date is. Xiomara heeft ook een trainingsavond verzorgd voor alle pedagogisch medewerkers binnen Domino+, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde(re) jeugd.

Warme maaltijden

Verse maaltijden

In samenwerking met Eet Gemak verzorgen wij tussen de middag gezonde en verse maaltijden voor de kinderen op het kinderdagverblijf.  De gehele bereiding van de maaltijden worden door hun eigen slagers en koks gedaan.

Wij bieden onze ouders ook de mogelijkheid deze heerlijke maaltijden bij ons te bestellen.  Elke maand ontvangen ze van ons een menu waarna ze aan kunnen geven welk menu (‘s) voor welk dag(en) ze graag willen afnemen.

Jaarplanning

 • Baby op komst

  Van harte gefeliciteerd! Je bent zwanger! Als alles goed gaat, zet je straks een klein wondertje op de wereld. Maar dan? Wat als je je werk altijd heel leuk hebt gevonden … wat als je je collega’s vreselijk zou missen….wat als je een eigen inkomen toch wel prettig vindt … Dan ben je van harte welkom bij Domino+ en kun je kennis maken met onze pedagogisch medewerkers, proef je de sfeer op locatie en je krijgt in één keer een heleboel concrete informatie en ben je klaar voor de keuze die voor jou goed voelt. Als je even belt om een afspraak te maken, dan zorgen we dat we alle tijd voor je hebben.

 • Bijna peuter

  Tijd voor iets anders, iets nieuws, iets unieks! Niet alleen voorschoolse educatie is belangrijk. Extra aandacht voor beweging is ook van belang, aangezien overgewicht volksziekte nummer 1 is in Nederland. En de taalontwikkeling vinden we bij Domino+ ook een belangrijk aspect. Bewegen en taal staan daarom ook centraal tijdens onze peutergroep!

 • Bijna kleuter

  Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool? De peutergroep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen.

 • Bijna school

  Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten schooluren terecht bij de BSO. Dit kan voor of na schooltijd zijn. Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop.

Scroll naar boven

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!

Julliette Crezee

Hallo ik ben Juliette Crezee, geboren op 22 september 1991 en nog steeds niet getrouwd maar woon samen met mijn vriend en kindjes Dani en Nora.
Ik werk al een tijdje bij Domino+ vanaf juni 2011, ik heb eerst een klein jaartje stage gelopen toen ik de opleiding pedagogische medewerker niv 3 deed.
Na die periode mocht ik blijven als inval kracht. Hobby’s uhm nou met 2 kinderen thuis om me heen is dat soms wat moeilijk, ik geniet vooral van hen en de dingen die we samen doen.
En af en toe dan lekker shoppen en kletsen met vriendinnen en familie. Ik ben elke keer nog steeds blij dat ik na mijn stage periode als inval kracht hier ben begonnen.
Het is heerlijk werk om te doen, chagrijnig hoef je niet te zijn want 1 lachje van een klein hummeltje doet je dag weer helemaal goed!
Elke dag is anders en dat is juist zo leuk! Je ziet de kinderen die er al een tijdje komen met de maanden groeien en andere dingen doen.
En wat is er mooier dan een lach op hun gezicht toveren door even te kroelen of leuke activiteiten te doen.

Ilayda

Mijn naam is Ilayda en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer momenteel het derde jaar van de opleiding MBO gespecialiseerd pedagogische medewerker op het Curio college in Roosendaal.

De komende periodes zal u mij nog vaker zien op de groepen. Ik kom namelijk werken bij de kinderopvang, tussen schoolse en buiten schoolse opvang, bij Domino+. Na het aantal maanden waarin u mij heeft gezien als stagiaire ben ik nu ook een collega:). Ik heb er ontzettend veel zin in en geloof er in dat het een leuke, gezellige en sfeer volle periode zal zijn voor mij.

Liefs, Ilayda

Selina

Beste ouders en verzorgers.

Hallo, mijn naam is Selina, ik ben 30 jaar oud en woon samen met mijn man en kinderen in Roosendaal. Wij hebben samen twee zonen van zes en vier jaar oud.
Per 1 september ga ik starten bij Domino+, voor mijzelf geen onbekend terrein. Tijdens mijn opleiding heb ik stage mogen lopen bij Domino+ en ook onze eigen kinderen hebben gebruik gemaakt van de opvang bij Domino+.
Het enthousiasme, hun energie en de eerlijkheid van kinderen is wat me erg aantrekt en wat het werken met kinderen bijzonder maakt.
Ik heb onwijs veel zin om me aan te sluiten bij Domino+ en om jullie te gaan leren kennen.


Tot snel,
Groetjes Selina.

Maartje Koenraad

Mijn naam is Maartje Koenraad geboren op 22.02.1986 en heb een dochtertje, Lou.
Ik ben vanaf juli 2008 in dienst bij Domino. Heb hiervoor de opleiding spw niveau 3 gevolgd.
Mijn hobby’s zijn dansen en leuke dingen doen met vriendinnen en natuurlijk met Lou.
Ik vind het super om met kinderen te werken vooral door het enthousiasme van kinderen en elke dag is anders. Domino+ voelt als een tweede thuis.

Martine Manné

Hallo, ik ben Martine Manné, geboren op 29.08.1973. Sinds 21-04-2007 ben ik getrouwd met Marc Manné.
Samen hebben wij 2 kinderen, Lot (geboren op 2 mei 2003) en Sjors (geboren op 12 juni 2006).
Ik heb de HBO-SPH gedaan, en werkte na mijn afstuderen op het Sterrebos.
Toevalligerwijs kwam ik bij Domino terecht en ik werk hier vanaf januari 1997, dus al meer dan 20 jaar!
Voordat ik mijn opleiding ging doen had ik nooit gedacht dat ik werken in de kinderopvang zo leuk zou vinden!
Het is afwisselend, geen dag is hetzelfde, je krijgt zoveel liefde, vrolijkheid en gezelligheid van de kindjes en het contact met ouders vind ik ook erg leuk.
Ik vind het interessant om te zien hoe de kindjes zich ontwikkelen en het geeft een voldaan gevoel als een kindje na 4 jaar bij ons als zelfverzekerd individu-tje de basisschool binnen stapt.
Maar een dag waarop je lekker hebt kunnen voorlezen, een verdrietig kindje hebt kunnen troosten en met zijn allen iets leuk hebt kunnen knutselen geeft ook een heel voldaan fijn gevoel. En dan ook nog met zulke collega’s om je heen, wat wil je nog meer!
Dit alles maakt dat ik er na 20 jaar nog steeds van geniet om hier te mogen werken!
Op de dagen dat ik niet bij Domino+ ben vind ik het heerlijk om mijn hobby uit te voeren : armbanden maken.
En daarnaast knutsel, prul en verf ik van alles en nog wat!

Peggy Randsdorp

Hallo,
Ik ben Peggy Randsdorp, geboren op 18 juni 1974.
Ik woon samen met Jan de Vugt en mijn dochters Isa (’98) en Luna (’01) in Oud Gastel.
In 1995 heb ik mijn mbo LKC diploma behaald en ben ik op 1 juni 1996 komen werken op kinderdagverblijf domino+.
Werken met kinderen, dat wilde ik altijd al.
Ze maken me blij en ik geniet van hen, hun te zien groeien en te ontwikkelen, daar in de ondersteunen en te stimuleren. Maar ook vooral het thuis gevoel te geven, veilig , liefdevol en welkom. Dit ook met betrekking tot de ouders. Hoe fijn als je dit werk mag doen!
Mijn hobby’s zijn bakken, zingen, op vakantie gaan en quality time doorbrengen met familie en vrienden.
Als persoon ben ik over het algemeen vrolijk, eerlijk, open, en enorme kletskous en hou van humor.

Anja Schläfli

Mijn naam is Anja Schläfli, geboren op 31.10.1979.
Ik ben getrouwd met Serge en wij hebben samen 2 kinderen, Sebas en Ivar.
In mijn vrije tijd ben ik graag op pad; met mijn gezin of vriendinnen, sporten en shoppen.
Ik ben in 2001 als stagiaire begonnen op kdv Domino en na het afronden van mijn opleiding Kinderopvang op het Baronie College in Breda kon ik gelukkig blijven.
Vanaf 2011 vindt u me vooral op kantoor en af en toe op de groep. Sinds 2014 ben ik bestuurslid.
Deze afwisseling maakt het werk ontzettend leuk en uitdagend.
Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en de sfeer bij ons is gezellig, laagdrempelig en gemoedelijk.

Xiomara

Ik ben Xiomara, geboren op 18.09.1959, ik ben getrouwd met Ger en moeder van Prince & Jerry. Ik ben sinds 01-09-1995 in dienst eerst bij Domino, nu Domino+. Mijn opleiding: LKC Pedagogisch werk Niveau 4 Medical Missionary Health Training. Piramide -methode Natuurvoedingsadviseur. Mijn hobby’s zijn: Fitness, wandelen, goede gesprekken voeren, zwemmen (in de zee), winkelen en lezen. Waarom ik met kinderen werk: wanneer je met kinderen werkt blijf je jong en je kan veel van ze leren. Wij volwassenen mogen als kinderen zijn, ze blijven niet lang boos en ze zijn eerlijk. Verder zijn ze grappig je kan ermee lachen. Kortom, kinderen hebben geen zorgen.

Coby Jongmans

Ik ben Coby Jongmans – van Merrienboer, geboren op 8 augustus 1958. Getrouwd met André Jongmans.
Ik ben de trotse moeder van Femke, Emil en Marleen en heb 5 kleinkinderen , Jardi, Leila, Nowa, Milou en Manouk waar ik natuurlijk nog veel trotser op ben.
In 1987 ben ik gestart als vrijwilligerster bij peuterspeelzaal `De Boefjes`en vanaf 1989 ging ik op verzoek van het toenmalig bestuur aan de slag als peuterleidster bij peuterspeelzaal `Harlekijntje`.
Vanuit hier ben ik m´n opleiding gaan volgen, eerst een thuisstudie, later de LKC en direct aansluitend de opleiding Directie Kinderopvang bij het Regionaal instituut voor beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch, mijn lievelingsstad trouwens. 1 September 1995 was het dan zo ver en kon ik beginnen met het realiseren van mijn droom, kinderdagverblijf Domino. Mijn baan, het werken met kinderen, ouders en een leuk team brengt mij veel afwisseling en voldoening.
Ik kan hier knutselen, kroelen, organiseren, heb gesprekken met ouders, leidsters en externe partijen, zit op kantoor en sta op de groep, elke dag is weer een verrassing.
Ik lees graag, vind het heerlijk om een stuk te lopen en zo m’n hoofd leeg te maken en genieten van zon, zee, strand en heel veel soorten muziek.

Desiree de Jong

Lieve ouders/verzorgers van de kinderen van Domino+

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Desiree de Jong. Ik ben geboren op 12 juli 1987 en ben mama van Nora. Ik woon in Bergen op Zoom maar kom vanaf juni weer terug naar Roosendaal gereden om 3 dagen in de week begeleidster te zijn van jullie kids. In 2008 mocht ik na mijn stage bij Domino blijven werken als kinderopvang leidster niveau 3. Hier heb ik 6 jaar met heel veel liefde mogen werken maar kwam er in de crisisperiode van 2014 hier helaas een einde aan.
Sindsdien heb ik me altijd op het gebied van baby’s en kinderen kunnen ontwikkelen. Ik heb een korte periode gewerkt bij de Prenatal in Bergen op Zoom en ben daarna gaan werken op een buitenschoolse opvang in Bergen op Zoom. Toen ik moeder werd ben ik overgestapt naar meer vrijheid en ben ik als nanny gaan werken bij een gezin in Wouw. Dit was ook voor en naschoolse opvang maar dan bij het gezin thuis. Zo had ik tussendoor, tijdens schooltijd, tijd en ruimte voor mijn eigen gezin en huishouden. Hier ben ik sinds Februari 2022 mee gestopt omdat de kinderen groter en zelfstandig werden.
Maar nu ben ik weer terug bij Domino!

Ik heb er super veel zin in en kijk erg uit naar de kennismaking met jullie.

Tot snel!

Groetjes Desiree

Rowan de Groen

Ik ben Rowan de Groen en ben geboren op 21.04.1990. Ik heb de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 afgerond en sinds Juni 2010 ben ik werkzaam bij Domino.
Ik heb een eigen huisje waar ik heel blij mee ben. Ik heb voor dit werk gekozen, omdat ik al van jongs af aan graag met kinderen wilden werken, de afwisseling en de dankbaarheid van de kinderen zorgen er voor dat ik iedere dag met een glimlach naar het werk ga.
Voel me thuis bij Domino+ en je bouwt een band op waardoor je het vertrouwen van een kind en ouders hebt.
Mijn hobby’s zijn voetbal, fitness, festivals en allerlei andere leuke dingen ondernemen met familie en vriendinnen/vrienden.

Carmen de Waard

Mijn naam is Carmen de Waard en ben geboren op 25-05-1999.

Sinds 1 februari ben ik in dienst als oproepkracht pedagogisch medewerkster in opleiding.

Ik zit in de laatste 5 maanden van mijn opleiding pedagogisch medewerken niveau 3 die ik volg op het Curio College in Roosendaal. Sinds september 2022 loop ik hier ook stage. 

Mijn hobby`s zijn koken, bakken, lekker genieten van de zon, wandelen vooral op het strand, shoppen, leuke en gezellige dingen doen met mijn moeder, vriend en vriendinnen.

Ik heb voor dit werk gekozen omdat ik blij wordt van kinderen. Als je zelf een mindere dag hebt wordt je opgevrolijkt door ze, omdat ze eigenlijk altijd enthousiast zijn, lekker ondeugend, je kan met ze kroelen, activiteiten ondernemen. Iedere dag is anders en dat maakt het werk leuk.

Lincy Clement van Eekelen

Mijn naam is Lincy Clement van Eekelen, geboren op 20 April 1993.
Sinds 10-08-2017 getrouwd met Pim Clement en wij wonen samen in Roosendaal.

Mijn hobby’s zijn wandelen met onze hond, winkelen, boek lezen en er lekker samen op uit met mijn man, familie & vrienden.

Ik heb in 2011/2012 stage gelopen bij domino in mijn tweede leerjaar met heel veel plezier.
Nadat ik mijn diploma pedagogisch medewerker niv 3 heb behaald ben ik aan de slag gegaan als gastouder aan huis. En gecombineerd met werken bij twb. Als gastouder ben ik gestopt omdat de kinderen groter werden.
En nu mag ik met heel veel enthousiasme aan de slag als pedagogisch medewerkster bij Domino+.
Het werk als pedagogisch medewerkster vind ik geweldig. Omdat je de kinderen ziet groeien en je ze daarin kan ondersteunen en begeleiden. En dat samen met ouders en collega’s.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot snel,

Groetjes Lincy

Amanda Rijsdijk

Beste ouders en verzorgers,

Mijn naam is Amanda Rijsdijk en ik ben geboren op 24 september 2002. Onlangs ben ik afgestudeerd aan de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 op het Curio. Afgelopen periode heb ik stagegelopen binnen Domino+ en sinds maart 2024 ben ik aan het werk als medewerker op alle groepen.

Het werken met kinderen heeft mij altijd getrokken. Voordat ik aan de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker begon, heb ik de opleiding Leisure & Hospitality gevolgd waarvoor ik 3 jaar heb gewerkt in het animatieteam op vakantiepark en resort Beekse Bergen. Hier deed ik de knutselactiviteiten, minidisco en andere activiteiten voor de kinderen. Naast mijn werk nu als Pedagogisch medewerker, ben ik ook leiding op de scouting in Oud-Gastel bij de jongste doelgroep (4-6) op zaterdagochtend.

Het mogen volgen van de ontwikkeling van jullie kinderen vind ik heel mooi. Ik zie ze graag opgroeien van baby tot aan schoolkind. Daarnaast wordt ik heel erg blij van het enthousiasme dat de kinderen bij zich dragen. Als ik een dag vol leuke momenten met de kinderen heb mogen beleven, ga ik met een goed gevoel naar huis. Ik voel me thuis binnen Domino+ en hoop in de toekomst nog veel te mogen leren en ervaren over de kinderen.  

Martine

Ik ben Martine. Geboren op 01.07.1982. Ik ben samenwonend en heb twee kindjes.
Aimée van 4 en Ella van 2.
Ik ben sinds 13 september 2001 werkzaam bij Domino +. Ik heb de opleiding spw aan het Baronie in Breda gevolgd.
De reden dat ik het werken bij Domino + zo leuk vind is omdat ik iedere dag weer de warmte en gezelligheid van al de kindjes mag ervaren.
We maken van iedere dag weer een feestje!

Houda Bouasria

Mijn naam is Houda Bouasria en ik ben geboren op 20 mei 1998.
In het laatste jaar van mijn studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb ik bij Domino+ stage gelopen.
Ik had het erg naar mijn zin en wilde geen afscheid nemen van de kindjes en mijn collega’s.
Dat is een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, omdat het elke dag anders is en kinderen je altijd kunnen opvrolijken met hun lachjes.
Ik vind het super om te zien hoe kinderen groeien en vind het leuk om kinderen hierbij te stimuleren. Verder vind ik werken bij Domino+ in een woord top!